توضیحات

یک باغ کنار رودخانه با سکو میتونن ازش استفاده کنن وسایل خواب بجز بالشت بقیه با خودشان است با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغییر است.

مقررات لغو رزرو

در صورتی که میهمان ۲۴ ساعت قبل از ساعت ورود به اقامتگاه اقدام به لغو رزرو نماید، کل مبلغ پرداختی به وی عودت داده می شود.
هر گونه لغو رزرو اقامتگاه در کمتر از ۲۴ ساعت قبل از ساعت ورود به واحد، مشمول عدم باز پرداخت هزینه اقامت شب اول خواهد شد.
در صورت نیاز به تخلیه اقامتگاه زودتر از زمان مورد نظر، کل هزینه اقامت شب های باقی مانده از ۲۴ ساعت پس از لغو رزرو، به میهمان عودت داده می شود.

قوانین میزبان


استعمال دخانیات ممنوع است/ جشن و مهمانی ممنونع میباشد/از آوردن حیوان خانگی خودداری شود/اجاره به خانواده/مدرک محرمیت الزامی است/کارت شناسایی الزامی است/به مجرد خانم یا آقا اجاره داده نمی شود فقط آقایان بالای 40 سال/اجاره به زوجین