توضیحات

به هیچ عنوان به عرب اجاره داده نمی شود با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغییر است.

مقررات لغو رزرو

در صورتی که میهمان ۵ روز قبل از ساعت ورود به اقامتگاه، اقدام به لغو رزرو نماید، کل مبلغ پرداختی به وی عودت داده می شود.
هر گونه لغو رزرو اقامتگاه در کمتر ۵ روز قبل از ساعت ورود به واحد، مشمول عدم باز پرداخت هزینه اقامت شب اول و پرداخت تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده خواهد شد.
در صورت نیاز به تخلیه اقامتگاه زودتر از زمان مورد نظر، تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده از ۲۴ ساعت پس از لغو رزرو، به میهمان عودت داده می شود.

قوانین میزبان


پرورش ماهی درخود ویلا،امکان ماهیگیری که جز هزینه ی ویلا محسوب می شود تخم مرغ محلی،ماست محلی؛شیر محلی ،فضای دلنشین کلبه انتهای یک روستا، سکوت محض و آرامش 32 کیلومتر تا مرداب انزلی فاصله دارد پرورش گل و گیاه غذا دادن به حیوانات و پردندگان مختلف وجود خدمه جهت درست کردن غذای محلی کرسی برای زمستان بخاری هیزومی و گاز داخل اتاق با چوپ موجود است