توضیحات

چادر بومگردی به متراژ چهل و هشت متر مناسب برای حداکثر دوازده نفر با امکان کف خواب می باشد . این چادر سنتی می باشد . قیمت ذکر شده بابت یک نفر با صبحانه میباشد. فضای اطراف بسیار سرسبز و مناطق و مناظیر بسیار زیبایی دارد.

مقررات لغو رزرو

در صورتی که میهمان ۵ روز قبل از ساعت ورود به اقامتگاه، اقدام به لغو رزرو نماید، کل مبلغ پرداختی به وی عودت داده می شود.
هر گونه لغو رزرو اقامتگاه در کمتر ۵ روز قبل از ساعت ورود به واحد، مشمول عدم باز پرداخت هزینه اقامت شب اول و پرداخت تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده خواهد شد.
در صورت نیاز به تخلیه اقامتگاه زودتر از زمان مورد نظر، تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده از ۲۴ ساعت پس از لغو رزرو، به میهمان عودت داده می شود.

قوانین میزبان


ارایه شناسنامه الزامی است