توضیحات

مبلغ برای یک نفر است ب ازای اضاف شدن هر نفر مبلغ 75تومان اضاف میگردد صبحانه وناهار و شام ب صورت رایگان ارایه میشود بسیار تمیز مرتب و شیک دارای لابی و سالن غذاذخوری میباشد با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغییر است. قیمت برای یک نفر 220 هزار تومان میباشد.

مقررات لغو رزرو

در صورتی که میهمان ۵ روز قبل از ساعت ورود به اقامتگاه، اقدام به لغو رزرو نماید، کل مبلغ پرداختی به وی عودت داده می شود.
هر گونه لغو رزرو اقامتگاه در کمتر ۵ روز قبل از ساعت ورود به واحد، مشمول عدم باز پرداخت هزینه اقامت شب اول و پرداخت تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده خواهد شد.
در صورت نیاز به تخلیه اقامتگاه زودتر از زمان مورد نظر، تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده از ۲۴ ساعت پس از لغو رزرو، به میهمان عودت داده می شود.

قوانین میزبان


م