توضیحات

بالاتر از ظرفیت قید شده برای منزل یک خواب یک نفر اضاف ب ازای هر نفر 20 تومان و برای منزل دو خواب اقای مرتضایی دو نفر ب ازای هر نفر 20 تومن منزل نوساز و شیک مرتب میباشد و در مکان عالی واقع شده است تعطیلات و عید قیمت افزایش میابد با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغییر است.

مقررات لغو رزرو

در صورتی که میهمان ۲۴ ساعت قبل از ساعت ورود به اقامتگاه اقدام به لغو رزرو نماید، کل مبلغ پرداختی به وی عودت داده می شود.
هر گونه لغو رزرو اقامتگاه در کمتر از ۲۴ ساعت قبل از ساعت ورود به واحد، مشمول عدم باز پرداخت هزینه اقامت شب اول خواهد شد.
در صورت نیاز به تخلیه اقامتگاه زودتر از زمان مورد نظر، کل هزینه اقامت شب های باقی مانده از ۲۴ ساعت پس از لغو رزرو، به میهمان عودت داده می شود.

قوانین میزبان