توضیحات

با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغیر است. قیمت به ازای هر نفر اضافه 15هزار تومان. حداکثر ظرفیت 6 نفر .

مقررات لغو رزرو

در صورتی که میهمان ۵ روز قبل از ساعت ورود به اقامتگاه، اقدام به لغو رزرو نماید، کل مبلغ پرداختی به وی عودت داده می شود.
هر گونه لغو رزرو اقامتگاه در کمتر ۵ روز قبل از ساعت ورود به واحد، مشمول عدم باز پرداخت هزینه اقامت شب اول و پرداخت تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده خواهد شد.
در صورت نیاز به تخلیه اقامتگاه زودتر از زمان مورد نظر، تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده از ۲۴ ساعت پس از لغو رزرو، به میهمان عودت داده می شود.

قوانین میزبان

کارت ملی الزامی است. رعایت نظافت الزامی است. جشن ومهمانی ممنوع . فقط اجاره به خانواده. کشیدن قلیان ممنوع. حیوان ممنوع .