توضیحات

با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغیر است. قیمت همرا با صبحانه ناهار و شام می باشد.

مقررات لغو رزرو

در صورتی که میهمان ۷ روز قبل از ساعت ورود به اقامتگاه، اقدام به لغو رزرو نماید، ۵۰% مبلغ پرداختی به وی عودت داده می شود.
هر گونه لغو رزرو اقامتگاه در کمتر ۷ روز قبل از ساعت ورود به واحد، مشمول عدم باز پرداخت هزینه اقامت تعداد شب های از پیش رزرو شده، خواهد شد.
در صورت نیاز به تخلیه اقامتگاه زودتر از زمان مورد نظر، هزینه اقامت شب های باقی مانده غیر قابل برگشت می باشد.

قوانین میزبان


قیمت درج شده همراه با صرف صبحانه،ناهار و شام میباشد.درصورت عدم استفاده از وعده های غذایی ذکر شده مبلغ 40 هزارتومان از هر نفر کسر میگردد. کارت ملی الزامی است. رعایت نظافت الزامی است. جشن ومهمانی ممنوع . فقط اجاره به خانواده. کشیدن قلیان ممنوع. حیوان ممنوع .