توضیحات

این اقامتگاه بوم گردی در شهر خور اصفهان دارای دو آشپزخانه مشترک به همراه دو یخچال و 6 سرویس بهداشتی و 4 حمام مشترک است . قسمت پذیرایی شاه نشین برای استفاده عموم ( کرسی هم دارد ) با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغیر است. همچنین تعدادی از اتاق ها دارای بخاری برقی و در صورت نیاز پنکه نیز داده می ش

مقررات لغو رزرو

در صورتی که میهمان ۵ روز قبل از ساعت ورود به اقامتگاه، اقدام به لغو رزرو نماید، کل مبلغ پرداختی به وی عودت داده می شود.
هر گونه لغو رزرو اقامتگاه در کمتر ۵ روز قبل از ساعت ورود به واحد، مشمول عدم باز پرداخت هزینه اقامت شب اول و پرداخت تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده خواهد شد.
در صورت نیاز به تخلیه اقامتگاه زودتر از زمان مورد نظر، تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده از ۲۴ ساعت پس از لغو رزرو، به میهمان عودت داده می شود.

قوانین میزبان


کارت ملی الزامی است . حیوان ممنوع . جشن ومهمانی ممنوع . قیمت همراه با صبحانه