توضیحات

دسترسی ملک تا مرکز خرید 4 دقیقه تا پارک و رودخانه زاینده رود 5 دقیقه تا باغ گلها 10 دقیقه فاصله تا قدیمی ترین پل اصفهان 2 دقیقه مکانات خواب از قبیل تشک پتو و بالش برای 5 نفر ممکن است

مقررات لغو رزرو

در صورتی که میهمان ۲۴ ساعت قبل از ساعت ورود به اقامتگاه اقدام به لغو رزرو نماید، کل مبلغ پرداختی به وی عودت داده می شود.
هر گونه لغو رزرو اقامتگاه در کمتر از ۲۴ ساعت قبل از ساعت ورود به واحد، مشمول عدم باز پرداخت هزینه اقامت شب اول خواهد شد.
در صورت نیاز به تخلیه اقامتگاه زودتر از زمان مورد نظر، کل هزینه اقامت شب های باقی مانده از ۲۴ ساعت پس از لغو رزرو، به میهمان عودت داده می شود.

قوانین میزبان


استعمال دخانیات فقط در حیاط ویلا