لباس کردی (1)

لباس کردی

لباس کردی لباس کردی نشانه ای از فرهنگ، ذوق و هنر مردمان خطه ی کرد نشین کشور عزیزمون ایرانه. در صورتی که با دقت به... جزئیات