جاجیم قشقایی (3)

جاجیم قشقایی

جاجیم قشقایی یکی از محصولات ایل قشقایی جاجیم قشقایی است. جاجیم قشقایی دو نوع داره که یکی با پشم بافته میشه و نوع دیگر با... جزئیات